Mé Služby

Po pěti letech vrcholové cyklistiky jsem se rozhodl, že je čas vydat se jiným směrem. Chtěl jsem využít mé zkušenosti za posledních pět let, ale práce trenéra v cyklistickém klubu a trénování profíku mě nelákala, chtěl jsem pomáhat „normálním“ lidem. Proto jsem vystudoval masérství a kurz rekondičního trenéra, čímž jsem si mohl otevřít vlastní tělocvičnu s masérnou. Po dvou letech masírování jsem zjistil, že abych člověku mohl opravdu pomoci, musím s ním probírat i jeho problémy a mluvit s ním o jeho pocitech. To mě vedlo ke studiu mentálního koučinku zakončené certifikátem. Nyní se věnuji všem třem odvětvím, zejména jejich kombinací, protože věřím, že jejich spojením je práce s člověkem nejúčinější a můžeme společně dosáhnout výrazného zlepšení.